COM COMPRAR

 1. Escolliu el llibre o llibres que us interessen dels catàlegs de la nostra llibreria a Iberlibro Todocolección
 2. Formes de pagament:
  • Reemborsament
  • Transferència bancària [Caixa d’Enginyers]
 3. Formes d’enviament:
  • Recollir a la nostra llibreria de Barcelona
  • Correos
  • Missatgeria (només Barcelona ciutat)
 4. Despeses d’enviament:
  • Correos. Els enviaments per correu ordinari sense certificar a Catalunya i Espanya tenen un cost de 3,5 €; si es desitja un enviament certificat, cal especificar-ho a l’hora de tramitar la comanda; aleshores rebran un mail amb l’augment corresponent a les despeses d’enviament i demanant-los la seva conformitat o no amb aquest. Així mateix, els enviaments urgents que superin els 350 g de pes tindran un increment en les despeses d’enviament del qual seran informades prèviament. L’enviament contrarreemborsament suposa un increment de 8€ (per a enviaments que no superin els 500 g) sobre l’import establert en les despeses d’enviament.
  • Missatgeria (només Barcelona ciutat). Els enviaments per missatgeria tenen un preu de 8€. Cal que ens indiqueu el dia i l’hora en que sereu a casa per rebre els llibres.
 5. Envieu-nos un mail amb els llibres, la forma de pagament i la forma d’enviament escollides.

 1. Elegid el libro o libros que os interesen de los catálogos de nuestra librería en Iberlibro Todocolección
 2. Formas de pago:
  • Reembolso
  • Transferencia bancaria [Caja de Ingenieros]
 3. Formas de envío:
  • Recoger en nuestra librería de Barcelona
  • Correos
  • Mensajería (solo Barcelona ciudad)
 4. Gastos de envío:
  • Correos. Los envíos por correo ordinario sin certificar a Cataluña y España tienen un coste de 3,5 €; si se desea que un envío certificado, debe especificarse al tramitar el pedido; recibirán entonces un mail con el aumento correspondiente a los gastos de envío y solicitando su conformidad o no con el mismo. Asimismo, los envíos urgentes que superen los 350 g de peso tendrán un incremento en los gastos de envío del que seran informados previamente. El envío contrareembolso supone un incremento de 8€ (para envíos que no superen los 500 g) sobre el importe establecido en los gastos de envío.
  • Mensajería (solo Barcelona ciudad). Los envíos por mensajería tienen un coste de 8€. Deben indicarnos el día y la hora en que estarán en casa para recibir los libros.
 5. Enviadnos un mail con los libros, la forma de pago y la forma de envío elegidos.